Jak zabezpieczyć teren budowy ? Dom do 70m2
Posted by      10/25/2021 00:00:00     Nowy ład 70m2    Comments 0
Jak zabezpieczyć teren budowy ? Dom do 70m2

Projekt 70m2.

Przed rozpoczęciem budowy, powinniśmy się zastanowić jak zabezpieczyć i zorganizować plac budowy. To niezwykle ważne, by uniknąć niebezpieczeństwa, które może nam zagrażać. Budowa musi spełniać warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. Zabezpieczeniem terenu powinniśmy się zająć jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych. Najistotniejszą rzeczą jest ogrodzenie placu budowy, które ma zabezpieczyć przed możliwością wejścia osób nieuprawnionych oraz przed ewentualnymi kradzieżami materiałów budowlanych przez “życzliwych ludzi”. Ogrodzenie powinno mieć co najmniej 1,5 metra wysokości, a sposób jego wykonania nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi. 

W przypadku, gdy budowa ogrodzenia jest niemożliwa, granicę placu budowy muszą być oznakowane za pomocą tablic ostrzegawczych. Ogrodzony obszar powinien mieć tak dobraną powierzchnie, aby możliwe było przechowywanie wszystkich materiałów niezbędnych nam do budowy domu oraz odpadów z budowy. Powinny być one zabezpieczone, aby ograniczyć ich rozrzut lub pylenie. Wszelkie roboty budowlane mogą być prowadzone jedynie na terenie, który obejmuje zgłoszenie budowy. 

Całą treść artykułu znajdziecie w publikacji